گزارش تصویری/برگزاری مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان شوط