جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی و حضور فرماندار شهرستان شوط بصورت وبینار در این جلسه