نشست هم اندیشی مشاور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی با زنان فعال و توانمند روستای خوک

نشست هم اندیشی مشاور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی با زنان فعال و توانمند روستای خوک
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط"نشست هم اندیشی مشاور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی با زنان فعال و توانمند روستای خوکبرگزار شد.

نشست هم اندیشی مشاور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی با زنان فعال و توانمند روستای خوک
در راستای هم اندیشی و همفکری در خصوص تشکیل تعاونی توسط بانوان این روستا در محل حسینه روستای خوک برگزار شد.