همایش بزرگ ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ، این همایش  در دهه اول اسفند ماه 1401 باحضور  برخی از شخصیت های برجسته  کشوری و لشکری ،استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد.