اهدای تجهیزات پزشکی توسط خانواده خیر و محترم مرحوم علی قدسی به بیمارستان شهداء شهرستان شوط

اهدای تجهیزات پزشکی توسط خانواده خیر و محترم مرحوم علی قدسی به بیمارستان شهداء شهرستان شوط
در یک عمل خیرخواهانه توسط خانواده محترم مرحوم قدسی در سالگرد پدر مرحومشان یک دستگاه ساکشن، یک دستگاه لارنگوسکوپ، یک دستگاه پالس اکسی متر، یک دستگاه پمپ سرم و پمپ سرنگ به ارزش ۸۵ میلیون تومان به بیمارستان شهداء شهرستان شوط اهدا شد.

🔸اهدای تجهیزات پزشکی توسط خانواده خیر و محترم مرحوم علی قدسی به بیمارستان شهداء شهرستان شوط

🔸در یک عمل خیرخواهانه توسط خانواده محترم مرحوم قدسی در سالگرد پدر مرحومشان یک دستگاه ساکشن، یک دستگاه لارنگوسکوپ، یک دستگاه پالس اکسی متر، یک دستگاه پمپ سرم و پمپ سرنگ به ارزش ۸۵ میلیون تومان به بیمارستان شهداء  شهرستان شوط اهدا شد.

🔸دکتر رضائیه آزاد ی سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان شوط از این عمل خداپسندانه و خیرخواهانه خانواده محترم قدسی که در عرصه سلامت بیمارستان شهداء شوط را یاری نموده، تشکر و قدردانی بعمل آورده و برای مرحوم علی قدسی آرزوی رحمت و مغفرت می‌نماید.