دومین جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت در شهرستان شوط

دومین جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت در شهرستان شوط
جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت در شهرستان شوط با حضور امام جمعه، بخشداران و مجری طرح اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت در شمال استان آذربایجان غربی در محل فرمانداری شهرستان شوط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : دومین جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت در شهرستان شوط با حضور امام جمعه، بخشداران و مجری طرح اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت در شمال استان آذربایجان غربی در محل فرمانداری شهرستان شوط  بامحوریت:
- تعیین روستاهای هدف طرح
- بررسی رسته های اولویت دار
- مباحث بانکی مربوط به طرح

در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.