حضور فرماندار و امام جمعه ،شهرار و شورای اسلامی شهرشوط،فرمانده سپاه و رییس شبکه بهداشت و درمان دربیمارستان شهدای شوط، دیدار و تجلیل از زحمات