برگزاری جلسه کارگروه نظام های بهره برداری شهرستان شوط

برگزاری جلسه کارگروه نظام های بهره برداری شهرستان شوط
جلسه کارگروه نظام های بهره برداری شهرستان شوط برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه کارگروه نظام های بهره برداری شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و معاون مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان غربی در محل فرمانداری برگزار شد