بمناسبت ۲۲ مرداد روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی؛

نشست مشترک فرماندار شهرستان شوط با سازمان های مردم نهاد

نشست مشترک فرماندار شهرستان شوط با سازمان های مردم نهاد
نشست مشترک فرماندار شهرستان شوط با سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه و ادارات مرتبط در فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط؛
نشست مشترک سازمان های مردم نهاد و NGO ها و موسسات خیریه و تعدادی از ادارات مرتبط با حضور فرماندار شهرستان شوط برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط  درابتدای  جلسه ضمن تقدیر و تشکر از حضور تشکل های مختلف شهرستان در جلسه از روند روبه رشد تعداد سمن ها در دولت تدبیروامید ابراز خرسندی نموده و علاوه بر ارتقائ کمی آنها؛ بر تخصصی شدن و افزایش کارایی سمنها تاکید نمود.

حسن عبدالهی اصل با اشاره به نامگذاری 20 تا 26 مرداد ماه به نام هفته  تشکل ها و مشارکت های اجتماعی بر لزوم تقویت فعالیت سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه تاکید کرد وافزود : با توجه به اهمیت مشارکت در توسعه بخش های مختلف لازم است در این هفته برنامه های مختلفی به منظور آگاهی عمومی از فعالیت این تشکل ها برگزار و برای جلب همکاری های مردم تلاش شود.

عبدالهی اصل اظهار داشت:  سازمان‎های مردم نهاد و موسسات خیریه مردمی  به‎صورت داوطلب و مستقل در خدمت مردم هستند و ظرفیت مطلوبی برای فعالیتهای اجتماعی در کنار نهادهای دولتی  می باشند که با هدف جذب مشارکت های مردمی ، ایجاد انگیزه جهت انجام امور خیر و خداپسندانه ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و پیشرفت وتوسعه جامعه فعالیت می نمایند.

وی خواستار مداخله گری سازمان های مردم نهاد این شهرستان در حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی حوزه های ماموریتی هریک از سمنها شد و افزود: سازمان های مردم نهاد برای موفقیت در عملکرد خود باید دانش بنیان و هوشمند فکر کنند و با مشارکت در امور اجتماعی برای اشتغال و کارآفرینی جوانان تلاش و تدبیر کنند.

عبدالهی اصل اذعان داشت: سازمان های مردم نهاد شهرستان شوط باید بتوانند در توانمندسازی و توانمند آفرینی خانواده ها، بانوان، دختران و جوانان این شهرستان نقش آفرینی کنند.

فرماندار شهرستان شوط افزود: سازمان های مردم نهاد یکی از پتانسیل های ارزشمند جامعه امروزی هستند که قطعا با توجه و حمایت افزون از این سازمان ها، می توان در بحث محیط زیست اقداماتی خوبی در شهرستان انجام داد.

  وی در ادامه سمنها را بعنوان بازوان توانمند و همچین ناظرین بر فعالیت ادارات و نهادها نام بردند و  بر حضور سمن ها در جلسات و کارگروههای مختلف شهرستان در فرمانداری و سایر ادارات تاکید کردند.

در ادامه نشست، مدیران عامل سازمانهای مردم نهاد حاضر در جلسه به معرفی تشکل و بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و انتظارات خود در خصوص هر چه بهتر و فعالتر شدن سمن ها پرداختند.