گزارش تصویری/ بازدید معاون فرماندار و معاون شهرداری شوط،شورای شهر و اموربانوان فرمانداری از طرح غربالگری سرطان و بیماری‌های زنان در شهر شوط با حضور پزشکان متخصص و تشخیص با دستگاه های پیشرفته