بازدید از طرح احداث استخرقنات جعفرآباد و مرمت کانال مشترک بین مزارع روستای کندال

بازدید از طرح احداث استخرقنات جعفرآباد و مرمت کانال مشترک بین مزارع روستای کندال
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: رضایی معاون فرماندار شوط از طرح احداث استخرقنات جعفرآباد و مرمت کانال مشترک بین مزارع روستای کندال بازدید نمودند. شایان ذکر است : این طرح توسط سازمان منطقه آزاد و با نظارت فرمانداری در قالب تفاهم نامه ای اجرا و با اعتبار 130 میلیون تومان و با مشارکت اهالی در حال اتمام و تکمیل می باشد.