سومین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان شوط

سومین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان شوط
عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان بر بررسی نرم افزارهای مورد نیاز، آموزش کارکنان و مشکلات قابل پیش بینی، ارتقاء و تبدیل وضعیت سیستم های رایانه ای ، ساماندهی وضعیت امنیت اطلاعات و ارتقای شبکه ارتباطی تاکید کرد

عبدالهی اصل در سومین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان شوط با بیان اینکه بخش عظیمی از فعالیتهای اجرایی انتخابات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات می باشد افزود:در این زمینه باید از نیروهای متخصص و زبده در حوزه فناوری اطلاعات به عنوان سرگروه، کاربر شعبه و دیگر مسئولیتها در این کمیته استفاده شود.

فرماندار شهرستان شوط ضرورت امر آموزش جامع ، مدون و منسجم را یادآورد شد و اظهار داشت: در فرایند  انتخاباتی که حدود 95 درصد از فرآیندهای آن به صورت رایانه ای  برگزار می شود ضرورت آموزش جامع ، مدون وبرنامه ریزی شده بیش از پیش احساس می شود که در  این زمینه باید طرح جامع آموزش در راستای امانتداری و قانونمداری اجرا شود.

وی بر توسعه زیر ساختهای فناوری اطلاعات در شهرستان شوط تاکید کرد و افزودپیرو جلسات اول و دومین کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان شوط  با مدیران دستگاه های اجرایی طبق تعهدات انجام گرفته تمامی  زیرساخت های فناوری اطلاعات  توسط ادارات و نهادها تامین خواهد شد .

نماینده عالی دولت در شهرستان شوط  بر لزوم برگزاری هرچه بهتر انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و پیش بینی امکانات زیرساختی برای اجرای این رویداد بزرگ ملی در چارچوب اهداف و برنامه های وزارت کشور تاکید کرد و افزود :با در نظر گرفتن تجربیات فنی و زیرساختی گذشته و امکانات بروز فناوری اطلاعات بتوان در برگزاری انتخابات پرشور نقش ارزنده ای ارائه کرد.

این جلسه با بررسی نرم افزارهای مورد نیاز، آموزش کارکنان و مشکلات قابل پیش بینی، ارتقاء و تبدیل وضعیت سیستم ها، ساماندهی وضعیت امنیت اطلاعات و ارتقای شبکه ارتباطی مورد بحث تبادل نظر  قرار گرفت