برگزاری جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوط

برگزاری جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوط
جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوط به ریاست معاون فرماندار و با حضور دیگر اعضاء مرتبط با کارگروه ستاد تنظیم بازار در محل فرمانداری برگزار شد.

برگزاری جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوط

جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوط به ریاست معاون فرماندار و با حضور دیگر اعضاء مرتبط با کارگروه ستاد تنظیم بازار در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شوط گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود ونوسانات قیمت بازار باید در تهیه و توزیع مایحتاج عمومی مردم  دقت بیشتری توسط اعضاء کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد

زمانی اظهار داشت : اداره صنعت معدن و تجارت واتاق اصناف به همراه سایر ادارات مرتبط نیز نسبت به انجام تشدید بازرسی های مستمر و دوره ای از سطح بازار و واحدهای صنفی با همکاری اتاق اصناف اقدام نمایند.

 سرپرست  رئیس اداره صنعت ، معدن وتجارت نیز ضمن ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت قیمت بازار از روند جذب و توزیع اقلام اساسی مخصوصا گزارشی ارئه نمود

در ادامه جلسه در مورد انتخابات اتحادیه ها، تهیه و توزیع لباس مدارس،نظارت بر قیمت گوشت و مرغ، نظارت بر تهیه اقلام بهداشتی برای دانش آموزان، راه اندازی نمایندگی توزیع لاستیک خودرو در شهرستان ،نظارت بر کمیت و کیفیت آرد و نان،نظارت بر وضعیت قیمت اجاره بهای مساکن توسط اتحادیه بحث و تبادل و نظر شد.