بازدید از جانمایی سد شوط جهت احداث سد شوط از محل های مورد نظربا حضور فرماندار شهرستان شوط

بازدید از جانمایی سد شوط جهت احداث سد شوط از محل های مورد نظربا حضور فرماندار شهرستان شوط
جانمایی سد شوط جهت احداث سد شوط از محل های مورد نظربا حضور فرماندار شهرستان شوط به همراه کارشناسان امور آب استان و مشاورین آب کشوری بازید به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : با پیگیری های مکرر استاندار محترم ، شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شهرستان های ماکو – شوط- پلدشت و چالدران و مساعدت مدیر عامل منطقه آزاد ماکو در خصوص احداث سد شوط، این سد از مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان آذربایجان غربی بوده که با حضور فرماندار  و کارشناسان امور آب استان و مشاورین آب کشور در جهت جانمایی سدشوط از محل های مورد نظر بازدید به عمل آمد.

فرماندار شهرستان شوط در حاشیه بازدید از سد شوط گفت : با احداث این سد میزان قابل توجهی از اراضی دیمی شهرستان شوط به آبیاری نوین تبدیل خواهد شد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: سد شوط با تامین اعتبار اولیه 100 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو  احداث خواهد شد.