بازدید از آتشنشانی و فوریتهای پزشکی شهرستان شوط به مناسبت سال نو و قدردانی از زحمات و تلاش های شبانه روی این پرسنل در پیشگیری و مقابله با ویروس کردنا و ضد عفونی و سمپاشی معابر شهری شوط با حضو