جلسه کارگروه شورای آرد و نان شهرستان شوط با حضور سرپرست فرمانداری شوط

جلسه کارگروه شورای آرد و نان شهرستان شوط با حضور سرپرست فرمانداری  شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط،صبح امروز با حضور حسن عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری و اعضای کارگروه جلسه شورای آرد و نان شهرستان شوط در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

⭕️جلسه کارگروه شورای آرد و نان شهرستان شوط با حضور سرپرست فرمانداری  شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط،صبح امروز با حضور حسن عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری و اعضای کارگروه جلسه شورای آرد و نان شهرستان شوط در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه سرپرست فرمانداری شوط نسبت به حفظ و ارتقای کیفیت و سلامت نانهای عرضه شده درسطح شهرستان تاکید کرد و گفت: باید نظارت و کنترل بر نانواییها با جدیت پیگیری شود و نسبت به کیفیت و سلامت نانهای عرضه شده به مردم دقت و حساسیت ویژ های داشته باشید.
گفتنی است در ادامه جلسه ، مصوبات جلسه قبلی بررسی  و نامه ها و موارد جدید رسیده به دبیرخانه مطرح  و اعضا نظرات چ پیشنهادات و راهکارهای خودر ارایه نمودند.