◾️بررسی مسائل و مشکلات شهرستان شوط

◾️بررسی مسائل و مشکلات شهرستان شوط
مسائل و مشکلات شهرستان شوطبا حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو،فرماندار شهرستان شوط،مدیران امور شهری و امور اراضی و املاک منطقه آزاد ماکو،معاون فرماندار،بخشداران،روسای ادارات مرتبط،شهردار و شورای اسلامی شهر شوط و اهالی روستای شریف آباد بررسی شد.

◾️بررسی مسائل و مشکلات شهرستان شوط

با دستورکار جلسه؛
-بررسی مسائل و مشکلات اراضی ملی داخل محدوده شهر شوط
 -بررسی مسائل و مشکلات تقاطع غیر همسطح روستای شریف آباد در محور جاده ترانزیتی

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو،فرماندار شهرستان شوط،مدیران امور شهری و امور اراضی و املاک منطقه آزاد ماکو،معاون فرماندار،بخشداران،روسای ادارات مرتبط،شهردار و شورای اسلامی شهر شوط و اهالی روستای شریف آباد

در این جلسه مقررشد:

۱-تاهفته آینده هیاتی متشکل از ادارات مسئول مربوطه جهت حل اساسی مشکل اراضی ملی داخل محدوده شهر شوط تشکیل شود.

۲عملیات احداث زیرگذر در طرفین سه راهی روستای شریف آباد ، احداث پل فلزی روی کانال جهت هدایت احشام در اسرع وقت توسط سارمان متطقه آزاد ماکو شروع خواهد شد.