برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوط در خصوص تامین مرغ و بررسی مسائل، مشکلات دامداران و کشتارگاه ها

برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوط در خصوص تامین مرغ و بررسی مسائل، مشکلات دامداران و کشتارگاه ها
به گزارش روابط عمومی شهرستان شوط:طی جلسه ای که با حضور فرماندار، معاون فرماندار و روسای ادارات جهاد کشاورزی،صمت و اتاق اصناف ،دامپزشکی برگزار شد؛

برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوط در خصوص تامین مرغ و بررسی مسائل، مشکلات دامداران و کشتارگاه ها

به گزارش روابط عمومی شهرستان شوط:طی جلسه ای که با حضور فرماندار، معاون فرماندار و روسای ادارات جهاد کشاورزی،صمت و اتاق اصناف ،دامپزشکی برگزار شد؛

-مقرر شد جهاد کشاورزی شهرستان شوط که میزان ۱۲۰ هزار قطعه مرغ در روزهای آتی توسط واحدهای مرغداری به تحویل کشتارگاه ها خواهد شد باهماهنگی ادارات متولی نسبت به ساماندهی آنها اقدام شود.

-مقرر شد قیمت مصوب مرغ  و قطعات  آن توسط ستاد تنظیم بازار تعیین توسط مغازه داران در محل فروش نصب شده تا از گران فروشی خوداری شود.

-مقرر شد کشتارگاه صنعتی مرغ ماکو(مرغ ویژه) نسبت به رفع مشکلات واحد کشتارگاه خود طی دو روز آینده اقدام نموده و از روز شنبه کشتار مرغ خود را شروع  و نسبت به تامین مرغ سطح شهرستان اقدام نمایند.

-مقرر شد جهاد کشاورزی شهرستان شوط ازصدور مجوز تردد ماشین های مرغ بر و همچنین خروج مرغ به سایر شهرستانها جلوگیری نموده تا مرغ شهرستانهای شوط ،ماکو ،چالدران و پلدشت تامین شود.