حضور معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد ماکو در بنای تاریخی روستای خوک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، در این بازدید،  فرماندار شهرستان شوط پیشنهاد ساماندهی این مجموعه تاریخی بصورت مشارکتی با اداره میراث فرهنگی را ارائه و مقرر گردید برآورد هزینه در این خصوص انجام بگیرد.