حضور معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد ماکو در مجتمع فرهنگی ولایت شوط


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، در این بازدید،  فرماندار شوط پیشنهاد خرید و نصب پرده سینمایی دیجیتال را مطرح و مقرر گردید تحقیقات مقدماتی در این خصوص انجام گیرد .