گزارش تصویری مراسم قرائت زیارت عاشورا در مسجد جامع شهرستان شوط در عاشورای حسینی

گزارش تصویری  مراسم قرائت زیارت عاشورا  در مسجد جامع شهرستان شوط در عاشورای حسینی