آغاز واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در شوط

آغاز واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در شوط
واکسیناسیون علیه بیماری کووید19، همزمان با سراسر شهرستان های استان، روز یک شنبه 10 اسفند 99، با تزریق واکسن اسپوتنیک V، در بیمارستان شهداء شوط آغاز شد.

آغاز واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در شوط

واکسیناسیون علیه بیماری کووید19، همزمان با سراسر شهرستان های استان، روز یک شنبه 10  اسفند 99،  با تزریق واکسن اسپوتنیک V، در بیمارستان شهداء شوط آغاز شد.

دکتر رضائیه آزادی سرپرست بهداشت ودرمان شوط در این خصوص گفت: نخستین گروه برای دریافت این واکسن، کادر درمانی بخش مراقبت‌های ویژه کرونایی بیمارستان‌ هستند.


روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شوط