با حضور بخشدار قره قویون

بررسی مسائل و مشکلات قنات روستای باشکهریز

بررسی مسائل و مشکلات قنات روستای باشکهریز
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: امروز صبح با حضوربخشدار قره قویون و نماینده جهاد کشاورزی ،دهیار وشوردی اسلامی، نمایندگان قنات در محل بخشداری مرگنلرمسائل و مشکلات قنات روستای باشکهریز بررسی شد

جلسه بررسی مشکلات و مسائل احیای قنات قدیمی روستای باشکهریزبا حضور نماینده جهاد کشاورزی ،دهیار وشوردی اسلامی، نمایندگان قنات در محل بخشداری مرگنلربه ریاست آقای زینالپورخشدارقره قویون در محل بخشداری برگزارشد.

دراین جلسه زینالپور مهمترین راهکار حل مشکلات در سطح روستا را تلاش و همدلی اهالی دانسته و بر تعامل و همکاری بیشتر ادارات شهرستان با دهیاری و اعضای شوراو روستائیان در جهت ایجاد شرایط مطلوب در سطح روستا تاکید کرد.

وی به نقش و توسعه روستاها پرداخت و افزود: باید با برنامه ریزی مناسب در جهت توسعه پایدار روستاها حرکت کنیم، و با فراهم نمودن امکانات زیرساختی و خدماتی در روستاها، مهاجرت به شهر بویژه حاشیه شهر ها و حتی شهرهای همجوار را کاهش دهیم ودر کنار ایجاد امکانات زیرساختی،خدماتی و رفاهی در روستاها به دنبال ایجاد اشتغال پایدار نیز باشیم که با اشتغال پایدار قطعا مهاجرت کاهش یافته و روستاها به محلی برای تولید محصولات کشاورزی و دامی تبدیل خواهد شد.