🔹فرماندار شهرستان شوط

حفاظت و صیانت از حقوق کودکان در شهرستان امری ضروری و وظیفه دستگاه های ذیربط است.

حفاظت و صیانت از حقوق کودکان در شهرستان امری ضروری و وظیفه دستگاه های ذیربط است.
اولین جلسه کارگروه حقوق کودک با حضورفرماندار و مدیر اجتماعی، سلامت و ورزش سازمان منطقه ازاد ماکو و اعضاء این کارگروه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط،این کارگروه با موضوع بررسی وضعیت حقوقی کودکان و نوجوانان شهرستان در حوزه های مختلف  برگزار شد.
عبدالهی اصل در این جلسه  حفاظت و صیانت از حقوق کودکان در شهرستان اشاره کرد و گفت" حمایت از کودکان و نوجوان در جامعه  امری ضروری بوده  و وظیفه دستگاه های ذیربط در این زمینه  ، بر لزوم حمایت از این کودکان از حیث آموزش، تحصیل، نگهداشت، بهداشت، ورزش و اعمال نگاه حمایتی می باشد.
وی استفاده  از پتانسیل سازمان های مردم نهاد در شهرستان در حوزه کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود: از طریق کارگروه حقوق کودک و نوجوانان می‌توانیم در رابطه با مشکلات کودکان از قبیل: کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست، کودک‌آزاری، کودکان دربند، طرح‌هایی را تعریف و اجرائی نمائیم.
فرماندار شوط  با اشاره به فرهنگ سازی در جامعه نسبت به کودکان کار بیان داشت : جدا از ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مقابله با این معظل ، باید در بحث آموزشی و فرهنگ سازی جامعه نسبت به کودکان کار ، از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد.
در ادمه جلسه اعضا نظرات و پیشنهادات خودرا در کارگروه کودک ارائه نموده و همچنین  در این جلسه در خصوص حمایت از کودکان در شهرستان مصوباتی اتخاذ شد.