برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن مشورتی زنان شوط

برگزاری نشست هم اندیشی  با انجمن مشورتی زنان شوط
نشست هم اندیشی با انجمن مشورتی زنان شوط در دفتر فرماندار شهرستان شوط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : برگزاری نشست هم اندیشی  با انجمن مشورتی زنان شوط در دفتر فرماندار شهرستان شوط

شایان ذکر است : در این جلسه در مورد مسائل مهم در حوزه زنان و آسیبهای اجتماعی و اولویت بندی برنامه ها  و همچنین تاکید بر تسهیل ازدواج استفاده از ظرفیت مردمی و همگانی کردن موضوعات بحث و تبادل نظر شد.

در پایان این نشست مقرر شد؛جلسات بطور مرتب با دعوت از دستگاههای اجرایی و سازمانها و افراد متخصص با برنامه ها و مصوبات مشخص که قابلیت اجرایی در شهرستان داشته باشند، انجام شود.