🔻فرماندار شهرستان شوط به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی یک اصله نهال غرس کرد

🔻فرماندار شهرستان شوط به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی یک اصله نهال غرس کرد

🔻فرماندار شهرستان شوط به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی یک اصله نهال غرس کرد

 حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در روز ۱۵ اسفند روز ملی درختکاری و هفته منابع طبیعی یک اصله نهال در محل مزار شهدای گمنام شهرستان شوط غرس کرد.