حضور فرماندار شهرستان شوط در روستای عظیم کندی #دیدار و گفتگو با دهیار و شورای اسلامی و اهالی روستا #بازدیداز طرح های عمرانی #بررسی مسایل مشکلات