بمناسبت میلاد با سعادت امام حسین(ع) و روز پاسدار صورت گرفت

بمناسبت میلاد با سعادت امام حسین(ع) و روز پاسدار صورت گرفت
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:بمناسبت میلاد با سعادت امام حسین(ع) و روز پاسدار فرماندار با فرمانده سپاه دیدار کردند.

بمناسبت میلاد با سعادت امام حسین(ع) و روز پاسدار و در راستای محکومیت اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

 فرماندار ، مسئولین شهرستان ،روحانیون و بازاریان و اقشار مختلف مردم در محل حوزه مقاومت بسیج سپاه شوط با فرمانده و پرسنل سپاه دیدار کردند.