دیدار معاون فرماندار ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با مدیر آموزش و پرورش شهرستان شوط