در پنجمین روز از دهه مبارک فجر

کنلگ زنی مدرسه 8 کلاسه روستای قره ایاق

کنلگ زنی مدرسه 8 کلاسه روستای قره ایاق
مدرسه 8 کلاسه روستای قره ایاق با حضور فرماندار ،امام جمعه،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،مدیرعامل سامان منطقه آزاد ماکو و روسای اداراتکنلگ زنی شد.

در پنجمین روز از دهه مبارک فجر

کنلگ زنی مدرسه 8 کلاسه روستای قره ایاق با حضور فرماندار ،امام جمعه،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،مدیرعامل سامان منطقه آزاد ماکو و روسای ادارات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط،این مدرسه 10 کلاسه در زمینی به مساحت 7700 مترمربع با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو و بنیاد علوی کلنگ زنی شد.