جلسه تعیین تعداد شعبات اخذ رای شهرستان شوط

جلسه تعیین تعداد شعبات اخذ رای شهرستان شوط
جلسه تعیین تعداد شعبات اخذ رای شهرستان شوط با حضور فرماندار رییس هیات اجرایی و اعضای هیات اداری و اجرایی ،هیات نظارت شورای نگهبان و بازرسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان شوط برگزار شد.

جلسه مشترک ستاد انتخابات هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بمنظور تعیین تعداد شعب اخذ رای برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ؛

فرماندار و رئیس هیات اجرایی در این جلسه با اشاره به اهمیت و تعیین شعب اخذ رای گفت : شعب اخذ رای باید به نحوی انتخاب شوند که تمام مردم به آن نقطه امکان دسترسی راحتی را داشته باشند.

عبدالهی اصل در ادامه خواستار برنامه ریزی دقیق، موشکافانه اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعیین محل شعب اخذ رأی شهرستان و افزایش یا کاهش صندوق ها و شعب اخذ رأی شد و تصریح کرد: اصل بی طرفی، اجرای قانون انتخابات، فراهم سازی زمینه های حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی، حفظ شخصیت کاندیدها از وظایف اصلی مجریان برگزاری انتخابات است.

در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر بین اعضای جلسه ، محل و تعداد شعب أخذ رأی درشهرستان شوط پیش بینی و تعیین شد.