🔻بازدید از پایگاههای سلامت در مبادی های وردی شهرستان شوط قدردانی از زحمات این عزیزان و جهادگران و تبریک سال نو به همشهریان و پرسنل نیرو انتظامی و بسیجیان و جهادگران سلامت با حضور حجت الاسلا