حضور معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد ماکو در مسجد بین راهی روستای خلج عجم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، در این بازدید ، از اقدامات و بناهای ساخته شده از جمله 2 سالن بزرگ با تمامی امکانات رفاهی بازدید و مقرر گردید سازمان منطقه آزاد ماکو نسبت به تکمیل برخی نواقصات اقدامات لازم را انجام دهد .

گفتنی است تمامی مجموعه مسجد بین راهی روستای خلج عجم از کمک های خیرین و رایزنی های روحانی مسجد در طی چندین سال گذشته انجام گرفته است .