مراسم کلنگ زنی پروژه های عمران شهری، مرگنلر با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال باحضور فرماندار،امام جمعه،معاون فرماندار، بخشدار قره قویون، شهردار و شورای م