اطلاعیه

سنجش بینایی و شنوایی کودکان 3 الی 6 ساله در شهرستان شوط

سنجش بینایی و شنوایی کودکان 3 الی 6 ساله در شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : اداره بهزیستی شهرستان شوط در برنامه ای با موضوع سنجش بینایی و شنوایی کودکان 3الی 6ساله در شهر شوط روز دوشنبه مورخه 1401/1/22 در میدان ساعت محل کانون راضیه از شهروندان دارای کودکان 3 ساله جهت حضور در این پایگاه دعوت به عمل میاورد.