گرامیداشت هفته دولت

افتتاح حفر و تجهیز چاه مجتمع ایستگاه پمپاژ آب شرب روستاهای صوفی و طوره واقع درحوزه روستای سلیمان کندی

افتتاح  حفر و تجهیز چاه مجتمع  ایستگاه پمپاژ آب شرب روستاهای صوفی و طوره واقع درحوزه روستای سلیمان کندی
طرح حفر و تجهیز چاه مجتمع ایستگاه پمپاژ آب شرب روستاهای صوفی و طوره واقع درحوزه روستای سلیمان کندی با حضور معاون فرماندار، امام جمعه و روسای ادارات افتتاح شد.

گرامیداشت هفته دولت

افتتاح  حفر و تجهیز چاه مجتمع  ایستگاه پمپاژ آب شرب روستاهای صوفی و طوره واقع درحوزه روستای سلیمان کندی
با حضور معاون فرماندار، امام جمعه و روسای ادارات

برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.