🔻بازدید از سالن ورزشی در حال احداث شهر مرگنلر 👈باحضورفرماندار شهرستان شوط، نماینده مردم ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی ، معاون فرماندار،بخشدار، رییس اداره ورزش و جوانان، شهردار