بازدید فرماندار شوط به همراه دبیر بحران فرمانداری از اجرای عملیات لایروبی مسیل اصلی شهر شوط