🔻بازدید از ایستگاه سلامت شهرستان شوط

🔻بازدید از ایستگاه سلامت شهرستان شوط
فرمانداران شهرستانهای شوط و پلدشت از ایستگاه سلامت مستقر در مبادی ورودی شهرستان شوط بازدید بعمل آوردند.

🔻بازدید از ایستگاه سلامت شهرستان شوط

فرمانداران شهرستانهای شوط و پلدشت از ایستگاه سلامت مستقر در مبادی ورودی شهرستان شوط  بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛در راستای بررسی روند اقدامات و فعالیت‌های پیشگیری و کنترل کورونا ویروس جدید (کووید ۱۹)، فرماندار شهرستان به همراه فرماندار پلدشت و شهرداران شوط و مرگنلر ، از ایستگاه سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط واقع در ورودی شهر مرگنلر ، بازدید به عمل آوردند .

فرماندار شهرستان شوط در حاشیه این بازدید از همشهریان شریف شهرستان خواست با رعایت بهداشت فردی، اجتماعی و نکات بهداشتی ، ما را در کنترل و شکست کرونا ویروس یاری نمایند .

 در این ایستگاه ضمن ارائه آموزش‌های لازم و توزیع مواد آموزشی , پمفلت ، بروشور و ... , مسافران ورودی تب سنجی می‌شوند.

همچنین در این بازدید مقرر شد فرمانداران هر دوشهرستان شوط و پلدشت با پرپایی ایستگاه سلامت در مبادی ورودی شهرستان اقدامات پیشگیرانه علیه ویروس کرونا و اقدامات بهداشتی برای مسافران انجام دهند.