اطلاعیه مهم اداره اوقاف شهرستان شوط

اطلاعیه مهم اداره اوقاف شهرستان شوط

اطلاعیه مهم اداره اوقاف شهرستان شوط

برگزاری مجالس ترحیم و یادبود و همچنین مجالس ترحیم آخر سال تا اطلاع ثانوی در کلیه مساجد شهری و روستایی #ممنوع است.

انتظار بر این است که توصیه های بهداشتی را جدی گرفته و با رعایت نکات مهم آن؛ به سلامتی خویش کمک کنیم.
 
 حسن زاده سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان شوط