برگزاری جلسه ستاد رفع محدودیت قرارگاه امنیت غذایی شهرستان شوط

برگزاری جلسه ستاد رفع محدودیت قرارگاه امنیت غذایی شهرستان شوط
👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ جلسه ستاد رفع محدودیت قرارگاه امنیت غذایی شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار،ادارات مرتبط و کشاورزان در محل فرمانداری برگزار شد.

🔻برگزاری جلسه ستاد رفع محدودیت قرارگاه امنیت غذایی شهرستان شوط

👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ جلسه ستاد رفع محدودیت قرارگاه امنیت غذایی شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار،ادارات مرتبط و کشاورزان در محل فرمانداری برگزار شد.

🔹معاون فرماندار شهرستان شوط درخصوص وضعیت کشاورزی و میزان کشت و کار و تولید شهرستان مطالبی  بیان نمود و جهت همکاری، حمایت از طرح امنیت غذایی و رفع مشکلات مربوط به کشاورزان تاکید نمود و از کارشناسان این طرح درخواست نمود حداکثر توان خود را در جهت تولید و افزایش عملکرد در حوزه کشاورزی و دامپروری بکار گیرند.

🔹در ادامه جلسه در خصوص پایش محصولات اساسی مانند گندم ، استفاده از روش های نوین آبیاری،لایروبی قنات و انهارها،آموزشهای توجیهی کشاورزان توسط مربیان جهاد کشاورزی، استفاده از روش های جدید کشت محصولات کشاورزی،احداث کانالهای سنگی و غیره بحث و تبادل نظر شد.