🔹بازدید فرماندار شهرستان شوط از دانشگاه پیام نور ، محل برگزاری کنکور سراسری در سال ۹۸