تبدیل وضعیت ایثارگران دستگاه‌ های اجرایی استان آذربایجان غربی

تبدیل وضعیت ایثارگران دستگاه‌ های اجرایی استان آذربایجان غربی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران دستگاه های اجرایی استان گفت: اجرای قانون تبدیل وضعیت مربوط به ایثارگران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به صورت جدی پیگیری می شود.

تبدیل وضعیت ایثارگران دستگاه‌ های اجرایی استان آذربایجان غربی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران دستگاه های اجرایی استان گفت: اجرای قانون تبدیل وضعیت مربوط به ایثارگران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به صورت جدی پیگیری می شود.

حسین سپهری افزود: تاکنون از 2471 کارمندی که‌ در فهرست تبدیل وضعیت قانون ایثارگران از طریق 60 دستگاه اجرایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان معرفی شده، برای تبدیل وضعیت تعداد 1935 نفر معادل 78 درصد با طی مراحل قانونی، اقدام شده است.

وی ادامه داد: سایر افراد نیز در مرحله بررسی و تطبیق با مفاد قانون بوده و با طی مراحل قانونی مربوط در صورت دارا بودن شرایط، تبدیل وضعیت آنها نیز انجام خواهد شد.