💢گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی

افتتاح و بهره برداری ازکانال بتنی روستای چاوقون شهرستان شوط

افتتاح و بهره برداری ازکانال بتنی روستای چاوقون شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:بمناسبت هفته جهاد کشاورزی کانال بتنی روستای چاوقون شهرستان شوط افتتاح و به بهره برداری رسید

💢گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی

🔸افتتاح و بهره برداری ازکانال بتنی روستای چاوقون شهرستان شوط
#باحضور معاون فرماندار و مدیرجهادکشاورزی و تعدادی از روسای ادارات و اهالی روستای چاوقون

🔹شایان ذکر است: این کانال بتنی بطول ۸۰۰مترطول بااعتباری بالغ بر۱۴۷میلیون تومان از محل اعتبارات شهرستانی به بهره برداری رسید.

🌸با اجرای این طرح از طریق پایاب این کانال حدود ۱۰۰هکتارازاراضی  کشاورزی روستای چاوقون تحت پوشش آبیاری قرار می گیرند.