فرماندار شهرستان شوط:

بررسی ، تصویب و اقدام در راستای کنترل ترافیک شهری از وظایف مهم شورای ترافیک است/کمیته فنی شورای ترافیک در شهرستان بایستی فعال شود

بررسی ، تصویب و اقدام در راستای کنترل ترافیک شهری از وظایف مهم شورای ترافیک است/کمیته فنی شورای ترافیک در شهرستان بایستی فعال شود
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط به ریاست بابازاده فرماندار و اعضای شورای ترافیک در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط:

بررسی ، تصویب و اقدام در راستای کنترل ترافیک شهری از وظایف مهم شورای ترافیک است/کمیته فنی شورای ترافیک در شهرستان بایستی فعال شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط به ریاست بابازاده فرماندار و اعضای شورای ترافیک در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط در این جلسه بررسی و تصویب و اقدام در راستای کنترل ترافیک شهری و همچنین ایمن سازی مسیر تردد افراد و وسایط نقلیه را از اهم وظایف شورای ترافیک دانست.

شهروز بابازاده بر فعال نمودن کمیته فنی شورای ترافیک تاکید کرد و افزود:همه باید تلاش کنیم تا مسائل و مشکلات ترافیک شهرستان در این کمیته مطرح برطرف شود  و  جهت تصویب نهایی در شورای ترافیک شهرستان با مدیریت هماهنگ بین دستگاهها، اجرائی شود.

 همچنین در ادامه جلسه درخصوص مسایل شهر شوط از جمله تقاطع اسماعیل آباد ، نصب چراغ قرمز در پل اصلی شهر ، ایستگاه تاکسی های شهری و اصلاح میادین و تقاطع ها و سرعت گیرها بحث و تبادل نظر  و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در نهایت مواردی درخصوص مسائل عبور و مرور در داخل شهرهای مرگنلر و یولاگلدی و برخی از روستاها بحث و تبادل نظر گردید.