معاون فرماندار شوط:

بایستی اقدامات فرهنگی ، تبلیغی در خصوص آثار سوء قاچاق اطلاع رسانی واقدامات پیشگیرانه انجام شود.

بایستی اقدامات فرهنگی ، تبلیغی در خصوص آثار سوء قاچاق اطلاع رسانی واقدامات پیشگیرانه انجام شود.
معاون فرماندار شوط گفت: اکثر کالای قاچاق در این شهرستان بصورت خرد می باشد با این حال لازم است اقدامات فرهنگی ، تبلیغی در خصوص آثار سوء قاچاق اطلاع رسانی واقدامات پیشگیرانه انجام گردد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:

معاون فرماندار شهرستان شوط گفت: در حوزه قاچاق کالا وارز شهرستانی آرام بوده وموردی که بصورت کلان وسازماندهی شده باشد مشاهده وگزارش نشده است واکثر کالای قاچاق در این شهرستان بصورت خرد می باشد با این حال لازم است اقدامات فرهنگی ، تبلیغی در خصوص آثار سوء قاچاق اطلاع رسانی واقدامات پیشگیرانه انجام گردد

اسماعیل رضایی اقدم با بیان اینکه نظارت وکنترل انبارها ی نگهداری کالا به صورت مستمر انجام گردد،یادآورشد: دستگاه های متولی به منظور جلوگیری از هرگونه احتکار و اختلال در عرضه کالاها، با بهره گیری از توان بازرسی خود و جدیت تمام بر میزان موجودی کالاهای انبارهای شهرستان نظارت مستمر و روزانه اعمال نماید.

وی با توجه به احتمال قاچاق سوخت در این ایام و جلوگیری از آن لازم است با تشکیل گشت های تلفیقی نظارت وکنترل های لازم بر مراکز فروش، ومصرف کنندگان عمده سوخت ( کارخانجات ، کارگاهها ، دامداریها مرغداریها و....) افزایش داده و کاملا نظارت کنند.

در دامه جلسه بر بازرسیهای مستمر از داروخانه ها به منظور پیشگیری از قاچاق احتمالی دارو وتجهیزات مرتبط و برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص آثار سوء قاچاق کالا بر اقتصاد، اشتغال و..... برای جامعه اصناف از طریق اداره صمت واتاق اصناف بحث و گفتگو شد.