برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان و گندم شهرستان شوط

برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان و گندم شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط؛ جلسه کارگروه آرد و نان و گندم با حضور معاون فرماندار و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شهرستان شوط ؛
پخت نان با کیفیت از مهمترین حقوق شهروندان است که همه باید در راستای احترام به این حق تمام تلاش خود را به کار بگیریم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط؛ جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای کمیسیون در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شهرستان شوط در جلسه کارگروه آرد و نان گفت: با بررسی و نظارت مداوم بر نانوایی ها باید مورد توجه قرار گیرید و اگر واحدی از خبازی های عملکرد مناسب داشت باید تشویق شود و اگر غیر از این بود قطعا باید برخورد لازم صورت گیرد.

معاون فرماندارشوط تصریح کرد:ساماندهی، تامین و توزیع آرد  وکیفیت بخشی پخت نان باید ازاولویت های مهم کارگروه ساماندهی آرد و نان این شهرستان درجهت رضایتمندی شهروندان باشد.

در ادامه این نشست پیرامون مسائل و مباحث سهمیه های کارخانجات آرد ، نحوه نظارت بر عملکرد نانواییها، کیفیت توزیع آرد سهمیه ای بین نانواییها و ... به بحث و بررسی پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد.