بخشدار قره قویون در شعبات اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور یافته و رای خود را به صندوق انداخت. .