برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شوط

برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد.

جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شوط در این جلسه هدف از تشکیل کارگروه آرد ونان را نظارت بر خبازیها، کیفیت نان و بررسی مسائل و مشکلات و رسیدگی به مشکلات بهداشتی ورضایت مندی مردم دانست.

مصطفی زمانی گفت: رضایت مندی شهروندان از یک واحد خبازی باید مورد توجه قرار گیرد واگر نانوایی عملکرد مناسب داشت باید تشویق ودر غیر اینصورت تنبیه و برخورد شود.

وی در پایان تصریح کرد : نظارت دقیق و کارشناسانه بر نانوایی ها، نظارت دقیق بر نحوه تخصیص سهمیه آرد متناسب با نیاز منطقه و نحوه کارکرد نانوایی ها و اجرای دقیق دستورالعمل درباره اعطای سهمیه نانوایی در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

در ادامه نیز درخواست های متقاضیان در جهت تغییرات در نوع پخت ، افزایش و کاهش میزان سهمیه آرد دریافتی ، کیفیت نان و آرد و … مورد بررسی قرار گرفت و در پایان پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء کارگروه تصمیماتی در قالب مصوبات اتخاذ شد.