جلسه مقدماتی آشنایی با طرح اصلاح الگوی کشت آفتابگردان و استفاده از بذر اصلاح شده در کشت این محصول

جلسه مقدماتی آشنایی با طرح اصلاح الگوی کشت آفتابگردان و استفاده از بذر اصلاح شده در کشت این محصول
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه مقدماتی آشنایی با طرح اصلاح الگوی کشت آفتابگردان و استفاده از بذر اصلاح شده در کشت این محصول در محل فرمانداریب برگزار شد.

جلسه مقدماتی آشنایی با طرح اصلاح الگوی کشت آفتابگردان و استفاده از بذر اصلاح شده در کشت این محصول

🔸 به ریاست زمانی معاون فرماندار شهرستان شوط و با حضور سرمایه‌گذار طرح

🔸در این جلسه مقرر شد به منظور آشنایی هرچه بیشتر کشاورزان شهرستان با طرح مذکور و افزایش راندمان تولید از این طریق، نشست توجیهی با حضور سرمایه‌گذار طرح و تولیدکنندگان عمده محصول تخم آفتابگردان، برگزار گردد.